FÖRELÄSNINGAR

Att skapa en motiverande och hållbar arbetsplats — samarbetets gyllene regler

Sju viktiga steg för att skapa en arbetsplats där medarbetare mår och presterar bra. En underhållande och forskningsbaserad föreläsning om de viktiga psykologiska principer som krävs för ett hållbart arbetsliv. Mängder med konkreta tips om beteenden och kommunikationsfärdigheter som gör skillnad direkt.

Varför du sover och hur du gör det bättre

På vilka sätt är vi lika, och hur skiljer vi oss åt när det handlar om sömn? En underhållande och engagerade föreläsning med fokus på den senaste och mest spännande forskningen om sömn – späckad med konkreta tips för att sova bättre. Den kommer att ändra ditt sätt att tänka på sömn, vad den betyder för dig på jobbet och hemma – och hur den kan bli bättre.

Bli bättre på att hantera stress

Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. I en underhållande, tankeväckande och helt igenom forskningsbaserad föreläsning kommer du att få hjälp med att hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet – och att förändra den stress som är möjlig att göra någonting åt.

Workshop för bättre stresshantering

Vilka konkreta verktyg kan medarbetare använda sig av för att ändra det som inte fungerar? Och hur kan de förhålla sig på ett nytt sätt till den stress som är en ofrånkomlig del av livet? Denna halv- eller heldags workshop har ett starkt fokus på att faktiskt testa konkreta, forskningsbaserade metoder för bättre stresshantering.

Att främja kreativitet och motverka tystnadskultur

Tystnadskulturer i organisationer är förödande för både mående och prestation. Hur skapar man en hälsosam och psykologiskt trygg arbetsplats där såväl samarbete som fritt tänkande och kreativitet blomstrar? I denna lärorika och underhållande föreläsning får du veta mer om:
– Hur tystnadskulturer uppstår.
– De psykologiska mekanismer som ofta kväver de bästa idéerna.
– Hur man gör för att bryta tystnadskulturer.
– Beteenden och ”kommunikationshacks” som skapar en öppen och samarbetsinriktad kultur.

Kommunikativt ledarskap

Hemligheterna bakom att kommunicera så att saker verkligen händer. En föreläsning eller workshop för chefer eller team- och projektledare. I föreläsningen får du bland annat lära dig om:

– Hur vanliga tankefel och vår ”hårdkodade” hjärna kan utgöra hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap.
– Kommunikations- och relationsfärdigheter.
– Teori och praktik för att motivera medarbetare.
– Positiv förstärkning och korrigerande feedback.