Jag ingår i det gäng som testar träningsprogrammet Beslutsbyrån i psykologiappen Viary. Medverkan i programmet, som tar ungefär tre veckor, kan ses som en utbildning i beslutsfattande – mekanismerna bakom, varför vi väljer det vi gör och hur man kan bli bättre på att fatta rationella beslut.

Högintressant för mig av flera skäl – dels har vi precis avslutat en omfattande kurs i kognition (bla beslutsfattande, varav rätt mycket kretsade kring Nobelpristagaren och bestsellerförfattaren Daniel Kahnemans forskning) på psykologutbildningen, dels är jag rätt säker på att jag kommer att jobba med produkter av den här typen vad det lider.

Intrycken efter första veckan – väldigt fint och intuitivt gränssnitt, och imponerande hur appen integrerar aktuella artiklar, bloggposter och klipp för att understryka pedagogiska poänger. Men ’killer application’ i det här fallet är helt klart coachen – en livs levande psykolog på andra sidan – som vi deltagare har en personlig dialog med under tiden som programmet pågår (och som dessutom svarar snabbt!). Det är inte svårt att föreställa sig att också en hel del terapi kommer att se ut på ungefär det här sättet framöver, inte minst med tanke på nytt vetenskapligt stöd för att det faktiskt ofta funkar.

, , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *