Parallellt med den digitala revolutionen präglas vår tid av en annan stor omvälvning, den gradvisa förskjutningen av ekonomisk makt från oss i väst och norr till andra delar av världen. Få har missat vad som pågår i Asien och det är naturligtvis i länder som Kina och Indien som de största och mest spektakulära förändringarna sker när det gäller globala maktförhållanden.

Men samtidigt händer väldigt mycket i Afrika. Sex av tio av världens mest snabbväxande länder (BNP), under 2000-talets första decennium, ligger i Afrika söder om Sahara. Webbinfrastrukturen byggs ut snabbt med fantastiska följder för bland annat forskningen. Enorma främst kinesiska investeringar sätter sin prägel på kontinenten, på gott och ont, och mycket statistik pekar uppåt – levnadsstandarden förbättras på många håll, till exempel minskar spädbarnsdödligheten rekordsnabbt.

Intressant är också att Afrika mer eller mindre på egen hand väntas stå för den globala befolkningstillväxten kommande årtiondena, när ökningen i jätteländer som Indien och Kina planar ut.

Häromdagen diskuterade jag med några bekanta webbpersoner/entreprenörer, som kan långt mer om saken än jag, om förutsättningarna för entreprenörer på kontinenten. Detta med anledning av sydafrikanska webb/techeventet Tech4Africa. Sydafrika är i en klass för sig, Nigeria – ett av världens folkrikaste länder – har kanske störst potential. Länder som Uganda och Rwanda tar samtidigt initiativ för att ta plats på entreprenörkartan, i Rwandas fall exempelvis med det uttalade målet att bli ”Afrikas Singapore”. Det behöver inte påpekas att startups i regionen verkar i geopolitiskt tuffare miljöer än i väst, och i många fall kan man räkna med att den politiska visionen kommer att stanna i vackra ord-stadiet.

Mitt blygsamma bidrag i den här diskussionen var en lista på mina favoritböcker om Afrika – samtliga självklara fempoängare på min Goodreads-sida – och den ska så klart publiceras här. Utan inbördes ordning:

✭ ”My Traitor’s Heart” av Rian Malan. En helt makalös, självbiografisk berättelse om Sydafrika.

✭ ”The Graves Are Not Yet Full”, av Bill Berkeley. En urstark på-plats-introduktion till konflikternas Afrika.

✭  ”We Wish To Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families” av Philip Gourevitch. Om Rwanda. Den bästa non fiction jag läst överhuvudtaget.

✭ Ebenholts av Ryszard Kapuscinski. Den polske reportern sammanfattar sina år i Afrika i det här stilistiska mästerverket.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *