Capitan Akademi — kurser

STRESSHANTERING OCH PSYKOLOGISK MOTSTÅNDSKRAFT FÖR CHEFER

Nästan varannat vårdcentralsbesök idag beror på stressrelaterad problematik. Sjukskrivningar och låg produktivitet kan ofta kopplas till stress. Som chef är man i en särskilt utsatt situation. Kraven på beslutsfattande och prestation är höga i en tidsålder där vi behöver hantera mer information än någonsin tidigare, samtidigt som både omvärlden och organisationer förändras i allt högre takt. De goda nyheterna är att det finns effektiva, forskningsbaserade metoder för att träna upp sin psykologiska motståndskraft och stresshanteringsförmåga. I den här tvådagarskursen får deltagarna de viktiga verktygen för att klara även svåra utmaningar med bibehållet mående och hög prestationsförmåga. Till skillnad från hur det brukar ser ut på de flesta företagsutbildningar läggs här stort fokus på individen (en personlig utvecklingsplan och uppföljning) för att försäkra sig om verkliga resultat. Av samma skäl är gruppen deltagare liten.

VEM HAR NYTTA AV KURSEN?

Chefer och ledare i små och stora organisationer, med eller utan personalansvar. Grunderna i denna stresshanteringskurs har testats vetenskapligt med mycket goda effekter på bland annat stress, fysisk trötthet, hjärntrötthet och oro.

DU FÅR LÄRA DIG

  • Hur stress fungerar — skillnaden mellan farlig och ofarlig stress.
  • Hur du identifierar och hanterar stressymtom.
  • Vilken återhämtning som är effektiv.
  • Stressverktyg som du kan börja använda direkt och hur du utformar dessa för bäst effekt.
  • Att förhålla dig på ett nytt sätt till misslyckanden och motgångar.
  • Att ta dig an utmaningar trots inre hinder som perfektionism, uppskjutande och prestationsångest.
  • Kommunikations- och relationsfärdigheter som är en nyckel för psykologisk motståndskraft.
  • Att stötta medarbetare med stresshantering.

OM KURSLEDAREN

Björn Hedensjö är legitimerad psykolog från Karolinska institutet (Master of medical science with a major in psychology) som skrev sitt examensarbete i samband med arbete som forskningsassistent på Harvard Medical School i USA. Han har idag en privat mottagning på Riddargatan i Stockholm där han varvar psykologisk behandling och coaching. Han har tidigare arbetat på en specialistklinik för patienter med svår ångest och depression.

Björn har också skrivit böcker om bland annat stresshantering, sömn och ledarskapspsykologi, ämnen han ofta föreläser om. Han har också en mångårig karriär som chef i små och stora organisationer, med goda insikter om hur livet som chef ser ut ”på golvet”. Björn är också ena halvan av Sveriges största vetenskapspodd, psykologipodden Dumma människor, och medverkar ofta som expert i tv och radio.

NÄR OCH VAR?

Kursen ges 14-15 mars 2022. Kl 9-17 båda dagarna. Kursen hålls på Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm, med beredskap för videolösning om pandemin kräver det. Kostnad är 16900 ex moms. I avgiften ingår kursmaterial, luncher och fika vid kurstillfället samt individuell coachning vid uppföljningssamtal. Deltagarna får ett intyg på genomgången utbildning. Anmälan skickas till bjorn@capitan.se

PROGRAM

DAG 1

9.00 Välkommen och introduktion.

9.30 Så funkar stressystemet, biologiskt och psykologiskt.

10.15 Kaffe.

10.30 Vad stressar oss och hur märker vi av stress? Att identifiera och utmana stressbeteenden.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Skillnaden mellan farlig och ofarlig stress — värdet av kraftgivande aktiviteter. Vad är egentligen återhämtande?

14.00 Kaffe

14.15 Medveten närvaro — att träna uppmärksamhetsmuskeln, acceptansstrategier.

15.15 Värderingsstyrda beteenden i stresshantering, hemuppgift.

16.15-17.00 Summering och reflektion.

DAG 2

9.00 Välkommen, reflektion och repetition.

9.30 Stresshantering som man kan starta med direkt — korta pauser och motion, utformning för maximal effekt.

10.15 Kaffe.

10.30 Vägen till god sömn — en nyckel i stresshantering.

11.30 Lunch.

12.30 Perfektionism, prestationsångest och att komma till rätta med stressframkallande inflexibilitet.

15.00 Kommunikationsverktyg för bättre relationer.

16.00-17.00 Uppföljning hemuppgift och personlig utvecklingsplan.

RÖSTER OM BJÖRN SOM FÖRELÄSARE

”Mycket bra. Pricksäker och välbehövlig kunskap.” Schibsted Sverige

”Inspirerande, alla borde lära sig detta.” Anders Mildner, innehållsansvarig Altitude Meetings.

”Lärde mig allt jag behövde veta. Väldigt inspirerande och roligt.” Björn Lilja, Kundo.

”Fullt av konkreta tips man verkligen har nytta av”. Martin Ahlquist. fd publisher Finansliv.