Capitan Akademi — kurser

STRESSHANTERING OCH RESILIENS FÖR CHEFER (ges av tidsskäl inte VT-24)

Nästan varannat vårdcentralsbesök idag beror på stressrelaterad problematik. Sjukskrivningar och låg produktivitet kan ofta kopplas till stress. Som chef är man i en särskilt utsatt situation. Kraven på beslutsfattande och prestation är höga i en tidsålder där vi behöver hantera mer information än någonsin tidigare, samtidigt som både omvärlden och organisationer förändras i allt högre takt. De goda nyheterna är att det finns effektiva, forskningsbaserade metoder för att träna upp sin psykologiska motståndskraft och stresshanteringsförmåga. I den här tvådagarskursen får deltagarna de viktiga verktygen för att klara även svåra utmaningar med bibehållet mående och hög prestationsförmåga. Till skillnad från hur det brukar ser ut på de flesta företagsutbildningar läggs här stort fokus på individen (en personlig utvecklingsplan och uppföljning) för att försäkra sig om verkliga resultat. Av samma skäl är gruppen deltagare liten. Kursen har ett genomsnittsbetyg i utvärdering på 4,9 av 5,0 (100% svarsfrekvens).

VEM HAR NYTTA AV KURSEN?

Chefer och ledare i små och stora organisationer, med eller utan personalansvar. Grunderna i denna stresshanteringskurs har testats vetenskapligt med mycket goda effekter på bland annat stress, fysisk trötthet, hjärntrötthet och oro.

DU FÅR LÄRA DIG

  • Hur stress fungerar — skillnaden mellan farlig och ofarlig stress.
  • Hur du identifierar och hanterar stressymtom.
  • Vilken återhämtning som är effektiv.
  • Stressverktyg som du kan börja använda direkt och hur du utformar dessa för bäst effekt.
  • Att förhålla dig på ett nytt sätt till misslyckanden och motgångar.
  • Att ta dig an utmaningar trots inre hinder som perfektionism, uppskjutande och prestationsångest.
  • Kommunikations- och relationsfärdigheter som är en nyckel för psykologisk motståndskraft.
  • Att stötta medarbetare med stresshantering.

OM KURSLEDAREN

Björn Hedensjö är legitimerad psykolog från Karolinska institutet (Master of medical science with a major in psychology) som skrev sitt examensarbete i samband med arbete som forskningsassistent på Harvard Medical School i USA. Han har idag en privat mottagning i Stockholm där han varvar psykologisk behandling och coaching. Han har tidigare arbetat på en specialistklinik för patienter med svår ångest och depression.

Björn har också skrivit böcker om bland annat stresshantering, sömn och ledarskapspsykologi, ämnen han ofta föreläser om. Han har också en mångårig karriär som chef i små och stora organisationer, med goda insikter om hur livet som chef ser ut ”på golvet”. Björn är också ena halvan av Sveriges största vetenskapspodd, psykologipodden Dumma människor, och medverkar ofta som expert i tv och radio.

NÄR OCH VAR?

Nästa kurstillfälle planeras till våren 2024. Kl 9-17 båda dagarna. Kursen hålls i fysisk lokal i Stockholm, med beredskap för videolösning om pandemin kräver det. Kostnad är 19900 ex moms. I avgiften ingår kursmaterial, luncher och fika vid kurstillfället samt individuell coachning vid uppföljningssamtal. Deltagarna får ett intyg på genomgången utbildning. Anmälan skickas till bjorn@capitan.se, ange gärna eventuell specialkost. Uteblivande vid kursdagarna eller avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras med 50%.

PROGRAM

DAG 1

9.00 Välkommen och introduktion.

9.30 Så funkar stressystemet, biologiskt och psykologiskt.

10.15 Kaffe.

10.30 Vad stressar oss och hur märker vi av stress? Att identifiera och utmana stressbeteenden.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Skillnaden mellan farlig och ofarlig stress — värdet av kraftgivande aktiviteter. Vad är egentligen återhämtande?

14.00 Kaffe

14.15 Medveten närvaro — att träna uppmärksamhetsmuskeln, acceptansstrategier.

15.15 Värderingsstyrda beteenden i stresshantering, hemuppgift.

16.15-17.00 Summering och reflektion.

DAG 2

9.00 Välkommen, reflektion och repetition.

9.30 Stresshantering som man kan starta med direkt — korta pauser och motion, utformning för maximal effekt.

10.15 Kaffe.

10.30 Vägen till god sömn — en nyckel i stresshantering.

11.30 Lunch.

12.30 Att förändra det som går att förändra — strukturerad problemlösning.

13.15 Perfektionism, prestationsångest och att komma till rätta med stressframkallande inflexibilitet.

14.00 Kaffe

14.15 Självmedkänsla

15.00 Kommunikationsverktyg för bättre relationer.

16.00-17.00 Personlig utvecklingsplan, reflektion.

UTVÄRDERING OCH RÖSTER OM KURSEN

Kursen har ett genomsnittsbetyg i utvärdering på 4,9 av 5,0 (85% svarsfrekvens). Nedan omdömen från deltagare.

”Tack för fantastiska dagar, den mest givande kurs jag någonsin gått!”

”Väldigt bra format med liten grupp, det gav oerhört mycket att höra delningarna också. Det blev en väldigt trygg plats.”

”Jag fick väldigt många bra verktyg för att hantera både min egen och mina anställdas stress i vardag och arbete.”

”Väldigt fint med en liten grupp, så att alla blev bekväma med att öppna sig och dela med sig. Skönt också att få direkt feedback från dig Björn. Kändes personligt, varm och genuint. Det blev mer som att alla verktyg och de olika små uppgifterna var uttagna för mig personligen.”