Capitan Akademi — kurser

NY SOM CHEF — SJÄLVLEDARSKAP OCH MOTIVERANDE LEDARSKAP (ges av tidsskäl inte VT-24)

Finns det psykologiska tekniker för att faktiskt få med sig folk i förändringsarbete? Hur blir jag bättre på att tackla den stress som kommer med chefsrollen? Hur desarmerar jag som chef konflikter mellan medarbetarna? Vilka är bästa knepen för att höja min egen och andras motivation? Hur ser jag till att saker och ting faktiskt blir gjorda? Hur gör jag så att folk lyssnar? Hur bemöter jag bäst en gråtande medarbetare i kris? Hur tacklar jag som chef ren aggression från kollegor? Nya chefer går igenom en ofta tuff och ibland smärtsam period av ”learning by doing” — men med rätt verktyg kan man som chef både prestera och må bra även om man är ny i rollen. Den här tvådagarskursen förser deltagarna med de viktigaste färdigheterna för att bli hållbart högpresterande och för att skapa en motiverande kultur i teamet eller organisationen. Till skillnad från hur det brukar ser ut på de flesta företagsutbildningar läggs här stort fokus på individen (en personlig utvecklingsplan och uppföljning) för att försäkra sig om verkliga resultat. Av samma skäl är gruppen deltagare liten. Kursen har ett genomsnittsbetyg i utvärdering på 4,9 av 5,0 (85% svarsfrekvens).

VEM HAR NYTTA AV KURSEN?

Kursen riktar sig i första hand till dig som är chef/arbetsledare i små eller stora organisationer, med eller utan personalansvar. Du är antingen ny i rollen eller har arbetat några år och vill utvecklas i ditt ledarskap.

DU FÅR LÄRA DIG

 • Hur vanliga tankefel och vår ”hårdkodade” hjärna kan utgöra hinder på vägen mot ett framgångsrikt ledarskap.
 • Hur du identifierar och hanterar stressymtom.
 • Hur du ska tänka kring återhämtning.
 • Stresshanteringsverktyg som du kan börja använda direkt och hur du utformar dessa för bäst effekt.
 • Att förhålla dig på ett nytt sätt till misslyckanden och motgångar.
 • Att ta dig an utmaningar trots inre hinder som perfektionism, uppskjutande och prestationsångest.
 • Kommunikations- och relationsfärdigheter.
 • En modell för effektiv problemlösning.
 • Att ta svåra samtal med medarbetare.
 • Teori och praktik för att motivera medarbetare.
 • Positiv förstärkning och korrigerande feedback.
 • Grundläggande förhandlingsteknik.

OM KURSLEDAREN

Björn Hedensjö är legitimerad psykolog från Karolinska institutet (Master of medical science with a major in psychology) som skrev sitt examensarbete i samband med arbete som forskningsassistent på Harvard Medical School i USA. Han har idag en privat mottagning på Riddargatan i Stockholm där han varvar psykologisk behandling och coaching. Han har tidigare arbetat på en specialistklinik för patienter med svår ångest och depression.

Björn har också skrivit böcker om bland annat stresshantering, sömn och ledarskapspsykologi, ämnen han ofta föreläser om. Han har också en mångårig karriär som chef i små och stora organisationer, med goda insikter om hur livet som chef ser ut ”på golvet”. Björn är också ena halvan av Sveriges största vetenskapspodd, psykologipodden Dumma människor, och medverkar ofta som expert i tv och radio.

NÄR OCH VAR?

Nästa kurstillfälle planeras till våren 2024. Kl 9-17 båda dagarna. Kursen hålls i fysisk lokal i Stockholm, med beredskap för videolösning om pandemin kräver det. Kostnad är 19900 ex moms. I avgiften ingår kursmaterial, luncher och fika vid kurstillfället samt individuell coachning vid uppföljningssamtal. Deltagarna får ett intyg på genomgången utbildning. Anmälan skickas till bjorn@capitan.se, ange gärna eventuell specialkost. Uteblivande vid kursdagarna eller avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras med 50%.

PROGRAM

DAG 1

9.00 Välkommen och introduktion.

9.30 Inre hinder för nya chefer — och hur man övervinner dem. Hur vi i beslutsfattande påverkas av ”stenåldershjärnan”, automatiserade beteenden, rädsla och riskminimerande, vanliga tankefel.

10.15 Kaffe.

10.30 Perfektionism, prestationsångest och prokrastinering. Att öva upp psykologisk och beteendemässig flexibilitet.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Vanor för hållbart högpresterande — så funkar stress, effektiv återhämtning, identifiera och utmana stressbeteenden.

14.00 Kaffe

14.15 Vanor för hållbart högpresterande — medveten närvaro, acceptansstrategier, korta pauser, motion och sömn.

15.30 Värderingsstyrda beteenden och effektiv problemlösning, hemuppgift.

16.30-17.00 Summering och reflektion.

DAG 2

9.00 Välkommen, reflektion och repetition.

9.30 Introduktion till beteendeanalys — att bygga en kultur med motiverade medarbetare.

10.15 Kaffe.

10.30 Feedback som ger resultat — positiv förstärkning och korrigerande feedback.

12.00 Lunch.

13.00 Kommunikationsverktyg för bättre relationer, att bemästra svåra samtal.

14.00 Kaffe

14.15 Karisma och självsäkerhet — beteenden du kan träna upp.

15.15 Förhandlingsteknik.

16.00-17.00 Uppföljning hemuppgift och personlig utvecklingsplan.

UTVÄRDERING OCH RÖSTER OM KURSEN

Kursen har ett genomsnittsbetyg i utvärdering på 4,9 av 5,0 (85% svarsfrekvens). Nedan omdömen från deltagare.

”Den bästa kursen jag varit på hittills. Mycket kraftfullt att få träffas i liten skala och djupdyka i sin personliga utveckling.”

”Så bra och välinvesterade dagar.”

”Jag kände mig validerad, fick fördjupad insyn i olika mänskliga beteenden, och uppskattar att vi arbetade med konkreta exempel och handlingsplaner.”

”En sak jag uppskattade mycket var alla praktiska övningar.”

”Jag är väldigt nöjd över innehållet. Jag tar med mig en vilja att utmana mig själv och bryta mot gamla mönster som begränsar.”